top of page

ความเป็นมาของ SG Run 

SG Run for Our Teachers เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลหลากหลายรุ่น ที่ไปเจอกันในงานแข่งขันไตรกีฬา ที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการพูดคุยแบบพี่ๆน้องๆในการทำสิ่งที่ดีๆ ร่วมกัน และนี่คือจุดเริ่มต้นของ SG Run  วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งแรกคือ "ค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ครูทั้งหมด"  มันคือโจทย์ที่ไม่ง่ายท้าทายให้กับ ประธานจัดงาน  อ๋า-กฤตพงษ์ ชวาลดิฐ SG57/67 ในการทำงานโดยทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์  พี่วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ SG 49/59 ประธาน SGU เป็นหนึ่งในคนสำคัญ ได้เข้ามาช่วยเหลือ แนะนำ และประสานงาน ออกจดหมายให้ผู้สนับสนุนต่างๆ รวมถึงเป็นสื่อประสานให้อาสาสมัครหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่แตกต่างกัน มุมมองในการทำงานที่แตกต่างกัน มาทำงานร่วมกันได้  แต่เพื่อเป้าหมาย For Our Teachers ความกตัญญูรู้คุณ ทำให้ทีมงานอาสาสมัครมีพลังในการทำงาน เอาความโดดเด่น และความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างในทีมงาน มาช่วยกันสร้างสรรค์ งานวิ่งคุณภาพ ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี และทำให้กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของชาวเซนต์คาเบรียลเป็นต้นมา 

ในปี 2561 กิจกรรม SG Run ได้ถูกเข้ามาเป็นกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับกิจกรรมนี้ เพราะกิจกรรมนี้จะถูกส่งรุ่นต่อๆ ไป ในปีนั้นเอง SG Run ได้ถูกโหวตจากนักวิ่งว่า "เป็นหนึ่งในงานวิ่งระยะมินิมาราธอนที่ดีที่สุดในประเทศไทย" 

 

ในปี 2563 ภายหลังจากช่วง Covid-19 ที่เลื่อนกิจกรรมไป 2 ปี กิจกรรม SG Run ได้ปรับมาเป็นรูปแบบ New Normal คือการวิ่งภายในโรงเรียน ที่มีระยะรอบ 422 เมตร แบ่งการวิ่งเป็นรอบเช้า-เย็น รอบละ 4 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน โดยนักวิ่งสามารถเลือกลงวิ่งได้ในวันและเวลาสะดวก ในปีนี้เองได้มีนักวิ่งจำนวน 14 คน เก็บระยะสะสมมาราธอนได้  1 คน สามารถจบระยะมาราธอนได้ใน 1 รอบการวิ่ง และ 1 คนจบระยะ 100 กิโลเมตรสะสม 

ในปี 2565 ได้กลับมาจัดงานวิ่งเต็มรูปแบบอีกครั้ง ภายใต้ชื่องานว่า “SG Run Reunite For Our Teachers” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานถูกเปลี่ยนไป เป็น "รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ครู" ด้วยการนำของประธาน จ๊อบ - สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา SG 67/77 ซึ่งแม้ว่าวัตถุประสงค์จะเปลี่ยน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เปลี่ยน เพราะงานวิ่งในครั้งนี้ เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างอุ่นหนาฝาคั่งของ 5 แกนหลัก (ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูเกษียณ ครูปัจจุบัน และผู้ปกครอง) บนรูดวิ่งที่เป็นหนึ่งในรูดวิ่งที่สวยงาม ผ่านจุด Landmark ที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบรูดวิ่งให้กับปี 2566 ในปัจจุบัน

SG Run ครั้งที่ผ่านๆมา 

SG RUN #4  : Reunite 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ระยะกิจกรรม 10KM 4KM 400M 0KM

SG Run 2022

SG RUN #3  : Centennial Celebration  

                       New Normal 

วันที่ 23-25 ตุลาตม 2563

ระยะกิจกรรม  สะสมระยะ

SG Run 2020

SG RUN #2 : Second Chapter 

วันที่ 2 ธันวาคม 2561

ระยะแข่งขัน  10KM 4KM 400M 0KM

SG Run 2018

SG RUN #1 : First Edition

วันที่ 1 ตุลาตม 2560

ระยะแข่งขัน  12KM 6KM 3KM

SG Run 2017

bottom of page