top of page
Presentation SGrun2023_edited_edited.jpg
S__40624169.jpg

SG Run For Our Teachers  2023

งานวิ่งเพื่อครู SG RUN FOR OUR TEACHERS  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลหลากหลายรุ่นที่มีความชอบในกีฬาวิ่ง มีความเห็นร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนครูผู้มีพระคุณ และสร้างสุขภาพ ความสามัคคีในสังคมเซนต์คาเบรียล มุ่งเน้นให้กิจกรรมมีความยั่งยืน

 

SG RUN FOR OUR TEACHERS 4 ครั้งที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กรหลัก คือ โรงเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงผู้ปกครอง ครูอาวุโส ครูเกษียณ และครูปัจจุบัน มีการมอบเงินให้ครูเกษียณ ครูอาวุโส กองทุนครูต่างๆ และโรงเรียน สะสมมากกว่า 14 ล้านบาท โดยรายได้ในการจากการจัดกิจกรรม การบริจาคจากค่าสมัครวิ่ง  ผู้สนับสนุนงาน และการขายสินค้า SG Official Merchandise ต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ มอบเงินรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สมทบทุนมอบให้กับ ครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน 

AZ6_6651.JPG
AZ6_6602.JPG
AZ6_6319.JPG
bottom of page